เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.กิจจา บานชื่น

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์037639655 ต่อ 0

อีเมลkijja@ivec3.ac.th

^