เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายโสภณ กันภัย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์037639655 ต่อ 0

อีเมลsophon@ivec3.ac.th

^