รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศิริ จันบำรุง

กลุ่มบุคลากรผู้อำนวยการสถาบัน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

รายละเอียด14 กรกฎาคม 58 - 14 กรกฎาคม 62

ที่อยู่

โทรศัพท์037639655 ต่อ 0

อีเมลsiri@ivec3.ac.th

^