Text Size A-AA+ th en ja

....สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กำหนดวันซ้อมย่อย การรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 และ 30 กรกฎาคม 2560 นี้....

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

Download

http://ivec3.ac.th/skin/ext/pdf.png คู่มือการเขียนโครงการ [26 มิ.ย. 2560 เวลา 11:07 น.] ดาวน์โหลด 17

http://ivec3.ac.th/skin/ext/jpg.png ขนาด 7.2 x 2.4 เมตร [18 พ.ค. 2560 เวลา 10:50 น.] ดาวน์โหลด 5

http://ivec3.ac.th/skin/ext/file.png แบบ สสอ7/60 (Excel) [08 เม.ย. 2560 เวลา 00:32 น.] ดาวน์โหลด 14

http://ivec3.ac.th/skin/ext/pdf.png [ส่งครูไปฝึกฯ] เอกสารสรุป แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด หลังจากมีมติในที่ประชุม [08 เม.ย. 2560 เวลา 00:17 น.] ดาวน์โหลด 13

http://ivec3.ac.th/skin/ext/pptx.png โครงการ สสส ปีที่1 งวด2 [21 ก.พ. 2560 เวลา 11:26 น.] ดาวน์โหลด 10

http://ivec3.ac.th/skin/ext/docx.png ตัวอย่างโครงการ สสส. ระดับสถานศึกษา [12 ม.ค. 2560 เวลา 14:25 น.] ดาวน์โหลด 10

http://ivec3.ac.th/skin/ext/docx.png Template บทความทางวิชาการเพื่อส่งการประชุมระดับชาติ [29 ธ.ค. 2559 เวลา 10:37 น.] ดาวน์โหลด 26

http://ivec3.ac.th/skin/ext/docx.png การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 [29 ธ.ค. 2559 เวลา 10:36 น.] ดาวน์โหลด 7

http://ivec3.ac.th/skin/ext/zip.png โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 [23 พ.ย. 2559 เวลา 14:07 น.] ดาวน์โหลด 14

http://ivec3.ac.th/skin/ext/pdf.png แบบรายงานผลการจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [13 ต.ค. 2559 เวลา 11:07 น.] ดาวน์โหลด 7

ดูทั้งหมด

ข่าวการศึกษา