อุปกรณ์ตรวจเช็คหัวฉีดรถจักรยานยนต์

อุปกรณ์ตรวจเช็คหัวฉีดรถจักรยานยนต์
Motorcycle’s injector cleaning implement

มานิตย์ ดุลยเสรี*

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^