ระบบประเมินการสอนของครูผู้สอนออนไลน์ ของนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ระบบประเมินการสอนของครูผู้สอนออนไลน์ ของนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ONLINE TEACHING EVALUATION OF TEACHER SYSTEM TO THE STUDENT'S
VOCATIONAL INSTITUTE CENTRAL 3

รพีพรรณ พันธุ์จึงเจริญ*
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

FULL PAPER >> http://ivec3.ac.th/datas/file/1504435882.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^