พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

COMPUTER USING BEHAVIORS OF STUDENTS BACHELOR OF TECHNOLOGY (ELECTRICALTECHNOLOGY) PRACHINTECHNICALCOLLEGE

นพณัช เปสุริยะ*

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^