ชุดสาธิตอีซี่ สมาร์ทโฮมเวอร์ชั่น2

ชุดสาธิตอีซี่ สมาร์ทโฮมเวอร์ชั่น2
Easy Smart Home Ver.2
Demonstration Set

สร้อยสุดา ฟักเปีย*อภิเชษฐ เมฆสุวรรณ์

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^