การศึกษาปัจจัยเบื้องต้นในการสร้างเครื่องปอกเปลือกกระเทียมอย่างง่าย

การศึกษาปัจจัยเบื้องต้นในการสร้างเครื่องปอกเปลือกกระเทียมอย่างง่าย
A Basic Study of Creating an Easy Garlic Peeler

ยุภาพร แหเลิศตระxxxล *

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^