เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

2015-08-07 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

วันนี้ (7 สิงหาคม 2558) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดการประชุมกรรมการสภาสถาบัน ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธาน
^