เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

2015-07-24 การประชุมอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ ณ ห้องSmart Class Room วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยมีคุณจารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม
1
^