Text Size A-AA+ th en ja

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย แก้ไขล่าสุด
ศธ0617-0432 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ บัณฑิตอาชีว วท.นย.pdf เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์บัณฑิตอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก (2 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี) อ้างถึง หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ที่ ศธ๐๖๔๖/๒๑๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ที่ ศธ๐๖๔๖/๒๑๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา โทร. ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๕ ต่อ ๘๐๐๕ โทรสาร ๐ ๓๗๖๓ ๙๗๑๑ plan@ivec3.ac.th (412.35 KB) นายอนุรักษ์ เบ้าลี มิ.ย. 2560
1