IVEC3 - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ชุดสาธิตอีซี่ สมาร์ทโฮมเวอร์ชั่น2

ชุดสาธิตอีซี่ สมาร์ทโฮมเวอร์ชั่น2
Easy Smart Home Ver.2
Demonstration Set

สร้อยสุดา ฟักเปีย*อภิเชษฐ เมฆสุวรรณ์

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
FULL PAPER >> http://ivec3.ac.th/datas/file/1504440652.pdf