***หมายเหตุ ใบชำระค่าลงทะเบียน สามารถใช้ชำระได้ภายในวันต่อวันเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล , เลขบัตรประชาชน , รหัสนักศึกษา ให้ถูกต้อง
ก่อนทำการชำระค่าลงทะเบียน


>>
คลิก!! เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3<<